สิ่งที่เหมือนกันระหว่างเบน แฟรงคลิน กับสตีฟ จ๊อบ (Simirlarity between Ben Flankin & Steve Jobs)

ทั้งคู่เริ่มต้นทำงานในช่วงต้นวัยรุ่น คือ 12-13 ขวบ พออายุ 21-22 พวกเขาได้ก่อตั้งองค์กรสำคัญที่พัฒนาจนเติบโตถึงปัจจุบัน

เบนจามิน แฟรงคลิน หลังจากที่เริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจการพิมพ์จากพี่ชายตั้งแต่ยังเด็ก 10 ปีต่อมาก่อตั้งห้องสมุดของเพนซิลวาเนีย เริ่มต้นทำเป็นธุรกิจให้สมาชิกจ่ายรายปี เนื่องจากหนังสือสมัยนั้นแพงมากๆ

ส่วนสตีฟ จ๊อบ เรียนรู้การถอดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์จากพ่อ อายุ 13 เข้าไปเรียนรู้งานจาก HP และ Atari ตามลำดับ ต่อมาจึงก่อตั้ง Apple Computer ร่วมกับเพื่อนวัยเรียนสตีฟ ว๊อซ (Steve Wozniak)

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply