ของเล่นสลิ่ม AR. Drone

แบกขึ้นเขาลงห้วย จากฮ่องกง ผ่านจีน กลับมาไทยด้วยความยากลำบาก – -“

รายละเอียดเบื้องต้นที่ Parrot AR.Drone : Flight Demo (Prototype) January 2010

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply