น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมโรจน เฟส 1ถ่ายเมื่อวันที่ 10ตุลาคม บ่าย 3โมง Flood at Rojana Industrial Park phase 1

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply