สตีฟ กับ บิล ในวัยหนุ่ม Rare Pics, Steve and Bill in his 20s

เพิ่งเคยเห็นภาพนี้ครับ สตีฟยังคงเหนียวแน่นกับ New Balance ส่วนบิล หน้าเหมือนเดิมมากๆ เพียงหนุ่มและเนิร์ดกว่า

แม้ยังดูหนุ่มมาก แต่พวกเขาเป็นเศรษฐีกันแล้วนะ

Nerd Rules!!

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply