การทำงาน vs ความสุข กับสภาวะอันไหลลื่น

หากอยากมีความสุขทั้งชีวิต ให้ทำงานที่ชอบ – ขงจื้อ

คำกล่าวของขงจื้อข้างต้นนั้นแทบจะเป็นความจริงโดยสำนึก (Intuitive) ผมค้นพบว่าความสุขจากการทำงานจริงๆ แล้วมาจากจินตนาการของเรา (Fancy) โดยส่วนใหญ่ กล่าวคือเราจะมีความสุขจากการทำงานอยู่สามจังหวะ คือจังหวะที่เราคิดถึงการทำงานที่เราชอบ คือจังหวะที่หนึ่ง จังหวะที่เราทำงานที่ไม่ได้จริงจังอะไรนัก คือมีเวลาพอจะมานั่งนึกถึงว่า ตัวเรานั้นทำงานที่มีความสุข คือจังหวะสอง และสามคือเมื่อผลงานสำเร็จและเราพอใจในผลนั้นมาก

แต่ถ้าเราตั้งใจทำงานใดๆ จนลืมเวลา นั่นคือการทำงานที่แท้จริง มันจะเป็นการจดจ่ออยู่กับการทำงานนั้น ที่ทางจิตวิทยานิยามว่า Flow State หรือสภาวะอันไหลลื่น ผมเชื่อว่าคนทำงานทุกคนเคยเจอกับสภาวะนี้ และจะค้นพบว่า ยิ่งเราทำงานเพลินจนอยู่ในสภาวะโฟลว์มากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเรากำลังแลกชีวิตตัวเอง (Exploit) กับงานหรือคุณค่าบางอย่างที่เราต้องการบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย

หรือสรุปให้สั้น หากเราทำงานที่เราชอบ หรืออยากทำจริงๆ เราอาจไม่มีเวลาได้คิดถึงความสุขจากการทำงาน และกว่าจะรู้ตัวอีกที ก็อาจเพราะร่างกายส่งสัญญาณเตือนถึงความต้องการอาหารและน้ำ การขับถ่ายหรือการพักผ่อน

ข้อเขียนนี้อุทิศให้คนทำงานหนักทุกท่านครับ

แรงงานนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความไพบูลย์ – ปรีดี พนมยงค์

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply