[Images] นายกไทยในเวทีโลก

ข้อเสียของภาพถ่ายเมื่อเทียบกับภาพเคลื่อนไหว-วิดีโอก็คือ เราจะไม่เห็นบริบทก่อนหน้าและหลังจากเสี้ยววินาทีของภาพนั้น ถ้าไม่มีใครมาเล่าเรื่องของมัน เราก็เลยเห็นภาพนายกไทยในลักษณะแบบนี้ โดยที่ไม่รู้ว่าบริบทของเหตุการณ์ทีแท้จริงเป็นเช่นไร

ภาพสุดท้ายคือนายพลต่านฉ่วย ผู้นำเผด็จการของพม่า ผู้รับผิดชอบความล้าหลังของประเทศในวันนี้

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply