จะไม่ขอพูดถึง gt200 คดียึดทรัพย์ ข่าวลือ coup ปชป หมีแพนด้า เขายายเที่ยง บ้านสี่เสา เขาสอยดาว

จะขอพูดถึงแต่เพียง… 

โครงสร้างระดับ macro ที่ฉุดรั้งความเจริญและพัฒนาการของบ้านเมือง

โครงสร้างที่สอนให้คนเชื่อในบางเรื่องโดยไม่ต้องสงสัย

โครงสร้างที่กล้าดัดแปลงประวัติศาสตร์เพื่อให้ส่งผลประโยชน์นั้นแก่คนบางกลุ่ม

โครงสร้างที่ทำให้คนเราเชื่อว่าการเรียนสูงๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน และคนก็ไม่เคยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น (จากข้อ 1)

โครงสร้างที่เลี้ยงคนในระบบด้วยเงินภาษีประชาชน แต่ทำตัวเป็นนายของประชาชน

โครงสร้างที่ฉกฉวยช่วงชิงพื้นที่สาธารณะ สื่อฯ เพื่อใช้ในประโยชน์ส่วนตน

โครงสร้างที่สะสมความมั่งคั่งและผลประโยชน์ในทุกๆ ทางจนกลายเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่สุดของประเทศ + เงินจากรัฐบาลที่ดึงมาใช้ได้ตามใจ แต่บอกให้ประชาชนนั้นพอใจกับสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น

โครงสร้างที่ทุจริตในตัวโครงสร้างเองอยู่แล้ว แต่พยายามโทษว่าปัญหามาจากนักการเมืิองอย่างเดียว ทั้งที่ของตัวเองทุจริตอย่างรุนแรงกว่าและกินเวลายาวนานมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มบันทึกประวัติศาสตร์

โครงสร้างที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความเจริญกระจุกตัวแต่ใน “กรุงเทพ”

โครงสร้างที่พอประชาธิปไตยมีทิศทางที่ดีแล้ว ก็ล้มกระดานเริ่มตั้งต้นกันใหม่

ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราต้องเดินหน้าท้าทาย ลงมือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ด้วยกัน ทำลายเพดานที่คอยปิดกั้นการพัฒนานี้ออกไป 

มนุษย์เรา ไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์ไหนต่างก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งนั้น 

ขอเพียงแต่เราไม่ยอมเชื่อว่าเรามันเป็นเพียงไพร่ไร้ราคาคนหนึ่ง เท่านั้นเอง 

เขียนโดย ไพร่เพื่อไพร่

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply