Facebook | Rood Thanarak: จดหมายถึงน้องเฌอ

Check out this website I found at facebook.com

เหมาะสำหรับผู้ที่เข้มแข็งมากพอ จนอยากจะแชร์ความเศร้า ความเจ็บปวดร่วมกับครอบครัวผู้สูญเสีย

สำหรับคนที่มีภารกิจต้องทำ ให้เว้นวรรคไว้ก่อนได้ครับ

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply