ภาพสวยชุดใหม่ Natural Creation

จาก forward mail เช่นเคยครับ เครดิตเป็นของผู้ถ่ายและผู้จัดทำทุกภาพ

Blog นี้ทำหน้าที่เพียง Republish

ปล. ทิ้งท้ายต่อคำถามที่ว่า อะไรคือความงดงาม?

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply