เมื่อนักเรียนโกงการสอบ…

เมื่อนักเรียนโกงการสอบ…

เมื่อนักเรียนโกงข้อสอบ นั่นเป็นเพราะโรงเรียนให้คุณค่ากับเกรดมากกว่านักเรียนให้คุณค่าในการเรียนรู้

ภาพประกอบจาก Somapanussorn Blog

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply