ขนาดเขตเมือง มุกดาหาร vs สวรรณเขต

มุกดาหารอยู่ซ้าย สวรรณเขตอยู่ขวา

เห็นชัดเจนว่าขนาดเมืองเล็กกว่ามาก สวรรณเขตยังมีสนามบินหนึ่งรันเวย์อีกด้วย

Sent from my iPad

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply