เศรษฐศาสตร์ vs นิเวศวิทยา (Economic vs Ecology)

เวลาเรามองโลกด้วยเศรษฐศาสตร์ เราอาจพบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี

แต่ถ้ามองในมุมนิเวศวิทยา เราอาจพบว่าโลกนี้น่าอยู่ขึ้นมาบ้าง ถ้าเราเป็นมนุษย์

เศรษฐศาสตร์กับนิเวศวิทยา อาจดูไม่มีอะไรคล้ายกันในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษมีรากคำร่วมคือ "eco"

คำว่า eco ยังแยกได้เป็น "e: ออก" และ "co: ร่วมกัน" ;D

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply