#tweetyourmusic mario theme-under water world

ใจจริงอยากเล่นกีตาร์และร้องเพลงต่อเนื่องจากเมื่อวานมากกว่า แต่น้องชายดันเอาไปเล่นและล๊อคห้องนอนซะแล้ว

โพสต์นี้เป็นการร่วมสนุกขำๆ กับ @simplywit ครับ เล่นบน garageband แล้วส่งออกทันที ฟังแล้วอยาก edit 😛

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply