The iPhone Tab Bar สิ่งที่ Apple HUI Guideline ไม่ได้บอก ;D

ที่ไม่ได้บอกไว้ เพราะบทความนี้ มาจากกระบวนการทดลอง สังเกตจนได้บทเรียนที่น่าสนใจมาก ใครทำ App มือถือ น่าอ่านมากครับ