The Age of Enlightenment

จากหนังสือ “ความมั่งคั่งปฏิวัติ” โดย Alvin & Heidi Toffler แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล หน้า 248

ในยุครู้แจ้งและช่วงแรกๆ ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คนในโลกตะวันตกเลิกเชื่อใน “สิทธิแห่งสวรรค์” ของกษัตริย์ และลุกฮือขึ้นโค่นล้มกษัตริย์ของตน การเติบโตของระบอบประชาธิปไตยหลังจากนั้น ระบอบที่พึ่งพิงการโหวต ลงคะแนนและการปกครองโดยเสียงข้างมาก ทำให้มติของเสียงข้างมากกลายเป็นฟิลเตอร์ความจริงที่สำคัญมากกว่าในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา ไม่เฉพาะแต่ในการเมืองเท่านั้น ในเวลาต่อมา การศึกษาที่เป็นแมสก็ส่งสารแบบเดียวกันไปยังเด็กๆ เท่ากับยิ่งสนับสนุนให้เสียงข้างมากเป็นฟิลเตอร์ความจริงเข้าไปใหญ่

หากระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ฟิลเตอร์ความจริงที่ดีที่สุด แล้วอะไรเป็น?

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply