[เตือนตัวเอง] หยุด Social Media ก่อนจะสาย…

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณภาพของสิ่งที่ผลิตออกมา แต่ปัญหาของ Social Media ที่ผลิตกันเร็วๆ อย่าง Twitter หรือ Facebook Status คือ “มันมากเกินไป” และ “ความน่าสนใจ” ทำให้เราเสพย์ติดมัน 

ก่อนนี้ ผมเคยเสพย์ติดข่าวสารที่ผ่านการผลิตจากแหล่งข่าวคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่ติดมันถึงขนาดอ่านแทบจะตลอดเวลา เฉลี่ยแล้ววันละประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะที่หลังจาก Twitter เข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่สองปีก่อน ปัจจุบัน ผมคิดว่าใช้เวลามากกว่านั้น 2-3 เท่าหรืออาจมากกว่า

เวลาที่ใช้ในการผลิตเทียบเท่าไม่ได้เลย กับเวลาที่ใช้ในการอ่าน ดู และฟังสิ่งที่ผู้ผลิตรายอื่นทำ ผลที่ตามมาอีกอย่างที่รู้สึกตัวได้เลยคือสมาธิสั้นกว่าเดิมมากๆ 

อย่างไรก็ตามครับ ข้อความนี้มีไว้เตือนตัวเอง ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว บางท่านอาจไม่รู้สึกและไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตามนะครับ จึงต้องเขียนข้อความนี้เพื่อเตือนตัวเอง และจัดสรรเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่ ก่อนที่จะสาย…เกินไป

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply