ศิลปะบนผืนทราย Sand Drawings :: Jim Denevan

ควรกล่าวว่า งดงามมาก ลิงค์ด้านในมีอีกหลายภาพนะครับ