ReText เขียน Markdown และ reStructuredText ในหน้าต่างเดียว (Free, Open Source)

ปกติเขียนด้วย ByWord และพรีวิวบน Marked ซึ่งก็ชอบอยู่แล้ว แต่หากใครไม่ต้องการเสียเงินเลยซักบาท และตองการหาศักยภาพความไหลลื่นของ Markdown แนะนำตัวนี้ครับ