ทำไมคำคมของไอร์สไตน์ถึงถูก Quote บ่อยๆ?

เพราะมันมี Logic ที่เถียงได้ยาก ทั้งยังมีอารมณ์ขัน เสียดสี แหลมคมอยู่ในนั้น ที่สำคัญเป็นการสอนโดยไม่บ่งบอกว่าพยายามสอน 

ต่อเนื่องมาจาก 

1 Comment

  1. Werawat Wera

    RT @angkut คำคมจะ "คม" ได้จริงหากออกมาจากประสบการณ์ชีวิตที่เคี่ยวกรำจนตกผลึกของผู้พูด ประโยคสั้นๆที่กระชับจนไม่มีช่องโหว่

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply