#onet สมมติเหตุการณ์ว่าคุณได้บริหารรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรี

โดยอำนาจสนับสนุนที่ไม่ได้มาจากประชาชน

ประชาชนลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนต่อต้านพร้อมกันเป็นหลักแสนทั่วเมือง คุณควร…

ก) โหม ข่าวลือของความรุนแรงให้มาก เพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยลุกขึ้นมาต่อต้านกันเอง
ข) ส่งทีมงานเข้าไปเนียน ก่อวินาสกรรม เพื่อความชอบธรรมในการล้อมปราบ
ค) สร้างแคมเปญจ์เรารักกัน 
ง) สร้างแคมเปญจ์เปิดไฟหน้ารถ ถ้าไม่เห็นด้วย
จ) อยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร
ฉ) เดินทางไปต่างประเทศ

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply