On “Used it without Using”

เมื่อวานนี้ได้ทวีตเกี่ยวกับปรัชญา “Used it without Using” ที่หมายความว่าการ “ใช้งานสิ่งใดๆ โดยที่ไม่ได้มีสำนึกว่ากำลังใช้มัน” เปรียบเหมือนการที่เราใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เราสั่งตรงจากสมองสู่อวัยวะนั้นที่เราสามารถบังคับนิ้วมือของเราพิมพ์ดีดข้อความนี้อยู่โดยไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลัง “ใช้นิ้ว” หรือจะพูดให้ฟังดูไกลตัวออกมาอีกนิด…