สวยมาก Offbeat Traveler: ‘Field of Light’ exhibit in Bath, England

ในแง่ของ Visual Art แล้ว อาจไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะเคยเห็นทั้งจาก Generative Art และจากหนัง Avatar มาแล้ว แต่ในแง่ของการทำให้มันเกิดขึ้นในโลกจริงนั้น มันสวยงามมากจนอยากจะไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่ง