เราทุกคนควรเป็น Liberal

เหตุผล? เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมจิตใจอิสระประการหนึ่ง ประการที่สองการเป็น Conservative คือการถูกเอาเปรียบ โดยสังคม (โดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว) โดยเฉพาะชนชั้นที่สูงกว่าที่ออกแบบวิธีคิดแบบ Conservative มาให้

การเป็น Conservative จึงไม่ให้อะไร นอกจากจะถูกฉวยโอกาสหาประโยชน์ก็เท่านั้น

27° Mostly Cloudy
ถนนบางใหญ่ซิตี้, Bang Yai, Nonthaburi, Thailand

Sent from PHz iPhone

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply