ถามสตีฟ iPad tether กับ iPhone ได้ไหม

สตีฟตอบสั้นๆ คำเดียว

Ämne: Re: Dear mr. Jobs
Från: Steve Jobs
Datum: 5 mars 2010 17.01.29 CET
Till: Jezper Söderlund
Return-Path:

No.

Sent from my iPhone.

แต่โชคดีที่เรามี App เพื่อการนี้ 😛

http://www.rockyourphone.com/index.php/mywi.html?feat=y