Instapaper 4.0

ใช้ Instapaper มาตั้งแต่แรกๆ ที่ออก เป็นอีกหนึ่ง Reading Tool ที่ขาดไม่ได้ ก่อนนี้บ่นเรื่องหน้าตา เวอร์ชัน 4 ดูเหมือนจะกลบข้อกล่าวหาแบบสนิทเลยครับ

ราคา $5 ไม่มีลด ลองนึกภาพว่าผู้พัฒนาต้องเช่า Cloud Server ให้เราด้วย ทำให้เขาต้องขอบริจาคเพิ่มต่อเนื่อง สำหรับคนที่จ่ายได้ครับ