ความแหยของชนชั้นกลางไทย สะท้อนออกมาจากหนังของ GTH โดย @imenn

ได้มีโอกาสอ่าน Comment ของ @imenn (เจ้าสำนักที่น่ายึดเป็นแบบอย่าง ชม http://www.imenn.com) ผ่าน Twitter Stream เป็น Comment ที่อยู่ Blog ของ Symposium 74 อีกทีครับ ด้วยบังเอิญว่า Blog นี้เคยนำบทความผมไปลงทำให้เคยรู้จัก Blog Symposium 74 มาก่อน


ยินดีรับฟังความคิดเห็นท่านพี่ทุกท่านนะครับ

+10 ครับ ประเดนนี้ ถ้าได้ทำความเข้าใจตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ผมเองคงจะแหย น้อยกว่านี้ : P