GT200 – Nvidia ปรากฏการณ์อุดหูเคาะระฆัง ของกองทัพไทย – –

“คนเขลาคนหนึ่งแกจะขโมยระฆังหน้าบ้านเศรษฐี แต่กลัวระฆังจะดังแล้วคนในบ้านจะรู้ ก็เลยทำอย่างแยบคายด้วยการเอาดินอุดหูตัวเองแล้วจึงเอื้อมมือคว้าระฆังใบนั้น ผลคือตัวเองไม่ได้ยินอยู่คนเดียว แต่คนอื่นเขาได้ยินหมดทั้งบ้าน ในที่สุดถูกจับไปโบยหลังเสียอานไป” จากนิทานจีนโบราณ อ้างโอย จักรภพ เพ็ญแข

แถมนิทานเรื่องหน่วยวัดความโง่ (ได้ยินจากหลายแหล่ง แต่ผมดัดแปลงให้กระชับภายใน 140 ตัวอักษร)

“Mr.Tary ได้คิดค้นการวัดความโง่ เลยเป็นที่มาของหน่วย tary แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุด ในทางปฏิบัติมนุษย์เราจะโง่มากที่สุดในระดับ millitary เท่านั้นเอง LoL”

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply