Foundation of Interaction Design คลาสแรก

รอบที่แล้วเป็น Introduction ว่าจะมีอะไรบ้าง รอบนี้เร่ิมของจริง

เร่ิมจากตั้งคำถามว่า ทำไมต้องออกแบบปฏิสัมพันธ์ Why do we need interaction design? หลังจากได้คำตอบเป็นที่พอใจแล้ว (Discussion)

ผมเอาเกม Space Invader แบบง่าย ๆ มาให้ดู แล้วบอก นศ ว่าเราจะทำอันนี้กัน แต่จะทำอันนี้ได้ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง 1-2-3 ทั้งหมดเป็น Web Technology ปลายทางของเรื่องนี้ จริง ๆ ไม่ใช่แค่เกมง่าย ๆ แบบนี้ แต่เป็น WebVR ไม่ต้องพูดถึงพื้นฐานเว็บพวก Responsive มีแน่นอน เพราะเป็นสิ่งร่วมสมัย จริง ๆ อธิบายเยอะครับ ไล่มาตั้งแต่ประวัติ www หรือย้อนไปประวัติ Internet

หลายคนดูกระตือรือร้น อยากให้ผมเอา VR มาให้ลอง หรืออยากเรียนเครื่องมือพวก Unity ซึ่งจริง ๆ มันนอกหลักสูตร ถ้าใครชอบเป็นพิเศษ ก็ยินดีไกด์ให้

ภาพถ่ายเป็นของรอบที่แล้วนะครับ ไม่ใช่รอบนี้

เพิ่งนึกได้ว่าวันนี้ เป็นวันครู อาจารย์ของผมท่านมาเยี่ยมพร้อมของฝากด้วย เป็นเรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งวันครับ และดีใจมากที่ได้กลับมายืนที่เดิมอีกครั้ง

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply