กำลังใจ (encouragement)

post นี้ Narcissus ล้วนๆ นะครับ LoL นานๆ จะมีซักที ขอเก็บไว้เป็นอ้างอิงส่วนตัวในยามที่ท้อใจ ;P

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply