โอ บอง แปง ที่เซ็นทรัลแจ้ง น่านั่งกว่าสตาร์บั๊ค cc @riverstar

แถมดูดัดจริตน้อยกว่านั่ง สตาร์บั๊คด้วย ;P

Sent from mobile

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply