#ต่อเพลง ดอกไม้ cc @Duangruethai

Tip: เนื่องจากเสียงไม่ได้ปรับแต่งหรือ balance อะไรเลย ฟังจากหูฟังจะดีที่สุดครับ

3 Comments

  1. "คงจะมีบางครั้ง ที่ใจเคลิ้มลอยล่องไป ทำอะไรๆ ที่มันไม่เคย อยากฟั

  2. ต่อ..อยากฟังเพลงหวานๆ ฝันกลางวันอยู่เรื่อยเลย

  3. Werawat Wera

    คิดชื่อเพลงได้แล้ว ขอเวลาแป๊ป จะมาต่อเพลง ;D

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply