การ์ตูนที่อธิบายความเป็นไทยจากอีกมุมมองหนึ่ง Cartoons Describe Thai.

cartoons sample

คลิ๊กลิงค์ เพื่ออ่าน (มีประมาณ 43 หน้า) แต่อ่านแล้วสะอึกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานส่วนตัว Thank to @AomNicha for sharing

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply