Calibre มีแหล่งข่าวภาษาไทยในระบบแล้ว

Calibre with Thai News Source

Calibre เป็นระบบจัดการ Ebook ที่ไม่นับหน้าตา ก็น่าจะดีที่สุดในตอนนี้ ผมใช้มาตั้งแต่หน้าตาที่ยังแย่กว่าที่เป็นอยู่ในภาพ จนกระทั่งมันดูคล้าย Native Mac มากขึ้น (เป็น Cross-Platform App)

จึงแนะนำให้ผู้ใช้ Kindle ทุกคนใช้ เพราะมันสะดวกดีจริงๆ เช่นส่งหนังสือไปตามสาย USB หรือจะส่งบนอากาศผ่านอีเมล์ ก็ทำได้จากตัวนี้เลย

Feature อีกอันที่ชอบมาก คือการไป Fetch แหล่งข่าวที่เราสนใจแล้วส่งเป็น Kindle Format (Mobi) ไปที่ Device ของเราเลย

เข้าไปดูล่าสุด มีแหล่งข่าวไทยเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคงมีมาพักใหญ่ๆ แต่ผมเพิ่งจะมาเห็นครับ

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply