เดี๋ยวรถไฟฟ้า…ไม่มาแล้วนะเธอ

นานเข้าไปอ่านที ชอบ Pantip ก็ตรงนี้ (ยกเว้นบอร์ดการเมือง) 😛

ที่มา http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L8506200/L8506200.html

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply