ถ้าคุณเกิดมาจน นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณ

แต่ถ้าคุณตายจน นั้นใช่

และถ้าคุณไม่อยากตายจน แต่ต้องตายจน นั่นเป็นความผิดของรัฐบาล

บิล เกตต์ (ผ่าน @thaksinlive)

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply