การขอที่ไม่ต้องละอายคือ..

การขอที่ไม่ต้องละอายคือ..การขอโทษ การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลยคือ..การให้อภัย

via @moui

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply