สลิ่มเลือกตั้ง

สลิ่มเลือกตั้ง ตลอดชีวิตการเป็นสลิ่ม นอกจากเคยช่วยเพื่อนให้เป็นประธานนักเรียนแล้ว ไม่เคยเลือกตั้งผู้แทนเลยสักครั้ง…

ครั้งนี้จะขอเลือก ไม่ต้องบอกว่าพรรคไหน ก็ในเมื่อคุณส่งสัญญาณชัดเจนว่าเลือกข้างไหน
ผมก็จะส่งสัญญาณส่วนตัวออกไปว่าไม่เอาคุณ

เขียนในระหว่างอ่าน thaistory

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply