ความไร้เดียงสาเป็นพันธนาการอันสำคัญ

ความไร้เดียงสาเป็นพันธนาการอันสำคัญและการขจัดมันต้องอาศัยความกล้าหาญในการคิดด้วยตนเองโดยปราศจากการชี้นำจากผู้อื่น

โดย คานท์  (นักปรัชญา)

ที่มา Prachtai

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply