ประชาธิปไตยแบบพอเพียง

นี่คือ Post of the day ของผมเลย 😛

ที่มา SameSkyBoard

ประชาธิปไตยแบบพอเพียงเป็นประชาธิปไตยที่พอเพียงกับประเทศตัวเอง ทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มีรัฐธรรมนูญเท่าที่จำเป็นที่ทำได้โดย ตัวเอง(ปล้น มา) ไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นพรรคร่วม อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนถ้อยคำสรรเสริญในชุมชน (ฟดก) และขยายไปจนสามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยหางงอก ประชาธิปไตยแบบพอเพียงเป็นประชาธิปไตยระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วม มือกับพรรคร่วม วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของ ไพร่ทาสออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งมีความผู้พันกับ “โจ๊ก โซคูล” คือ “มูลค่า” มากกว่า “คุณค่า”              

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply