หนังสือน่าสนใจวันนี้

เล่มแรก tweetonomics: อธิบายเทอมต่างๆ ของเศรษฐศาสตร์ ภายใน 140 ตัวษร

เล่มสอง Less Than Human อธิบายว่าทำไมคนเราถึงชอบกดคนให้ต่ำกว่า น่าจะเหมาะกับคนไทยกลุ่มนึง ;D

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply