ที่นี่ประเทศไทย งดงามจริงๆ

จาก FW Mail เช่นเคยครับ แม้จะรู้ว่ามี post-processing ก็อยากเห็นโลกในภาพนี้กับตาตัวเองจริงๆ

 

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply