คำถามขำๆ 3 ข้อ เด็กฮาร์เวิร์ดกับปรินซ์ตัน 3400 คน ตอบถูกทั้งหมดเพียง 17%

คำถามนี้ถูกนำไปทดสอบนักเรียนฮาร์เวิร์ดกับปรินซ์ตัน 3400 คน มีเพียง 17% ที่ตอบถูกสามข้อ และ 1 ใน 3 ที่ตอบผิดหมด (ที่มา Journal of Economic Perspectives, vol 19, p 25

1) A bat and a ball cost $1.10 in total. The bat costs $1 more than the ball. How much does the ball cost?

2) If it takes five machines 5 minutes to make five widgets, how long would it take 100 machines to make 100 widgets

3) In a lake, there is a patch of lily pads. Every day, the patch doubles in size. If it takes 48 days for the patch to cover the entire lake, how long would it take for the patch to cover half of it?

คำถามประเภทนี้ ปกติทั้งคนตอบผิด ตอบถูก จะมั่นใจในคำตอบอยู่แล้ว แต่ถ้าสงสัยในคำตอบ ก็ส่งมาร่วมสนุกกันผ่าน dm @phz หรืออีเมล์ [email protected] ครับ รางวัลไม่มีให้นะครับ มีเพียงความรู้สึกที่ว่า”โธ่เอ้ย เราก็เรียนฮาร์เวิร์ดได้เหมือนกัน” 😛

1 Comment

  1. Werawat Wera

    got 3 responses, 2/3 are all collect and from the mind of engineer. so these question are a bit bias? 😀

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply