เป็นไอเดียที่ดี สำหรับการทำภาพชุด “ฉันเห็นคนตาย”

เป็นการนำภาพจริงของสถานที่จริงปัจจุบัน มาซ้อนทับกับภาพจริงสถานที่จริงในอดีต