ผู้หญิงเซ็กซี่ 2 แบบ – 2 typed sexy women cc @chalidaporn

1. sexy by silent – เซ็กซี่โดยไม่ต้องเอี้ยนเอ่ย

2. sexy by quality of mind – เซ็กซี่ผ่านการแสดงความคิด หรือแนวคิดที่แข็งแรง ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากโต้แย้งได้่ยาก (a beautiful mind) จะโครตเซ็กซี่

และผมมักไม่แน่ใจ (หรือไม่ค่อยได้เห็น) ในขัอสอง 😛

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply