ความประหลาดของการว่ายน้ำ

ความชอบว่ายน้ำเป็นเรื่องที่ประหลาดสำหรับผมอยู่มาก คือทุกครั้งที่ว่าย ว่ายรัวๆ โครตตตตตเหนื่อย คิดในใจว่า “ทำไมกูต้องมาทำอะไรเหนื่อยๆ แบบนี้ด้วยวะเนี้ย”

เย็นวันต่อมา แพคถุงยังชีพเตรียมตัวออกไปว่ายโดยอัตโนมัติ และเป็นแบบนี้ทุกวัน

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply