บ้านในวงกลม

ดูเหมือนว่ามันสะอาดไร้ฝุ่นมากๆ แต่เสียนิดที่วิวด้านหน้า น่าจะโล่งๆ เพื่อให้ poing of view จากภายนอกและข้างใน ลงตัวกว่านี้

 

 

 
 

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply