การอัพเกรดพื้นที่

วิธีแรกทำจาก Control Panel ของ me.com ตัดเงินจากบัตรเครดิต อัพเกรดเพิ่มอีก 20 GB ราคา 80$ SG คือประมาณ 1900 บาท ต่อปี แต่กระบวนการคิดเงินจะคิดตามเวลาที่เหลืออยู่ครับ นั่นหมายความว่าจะไม่ได้คิดเต็มอัตรา กรณีเหลืออีก 6 เดือนหมดอายุจะจ่ายเพียงครึ่งเดียวและปีหน้าจึงจ่ายเต็ม

ขณะที่ต่อผ่านทางเราก็ได้ โดยเราจะหาคนมาแทนที่ แล้วจะคืนเงินโดยคิดจากเวลาที่เหลือเช่นกันครับ