แด่ คำ ผกา – คนไม่มีปัญญา

วันนี้มติชนสุดฯ ไ่ม่มีคำผกา มีแต่จดหมายจากทางบ้าน

ตรรกแบบพันธมิตร คิดเอาเองว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ เอาแต่ไล่ให้ไปอยู่ที่อื่น – –

Sent from mobile

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply