หากเปลี่ยนความคลั่ง เป็นความขยัน ความจงรักฯ เป็นเงินตรา…

Quote of The Day: Click to Enlarge. ;D

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply