สรุปสาระสำคัญของ @adamy เกี่ยวกับทุนสร้างหนังสุริโยไทและนเรศวร และข้อสงสัย

เรื่องราวทัั้งหมดเริ่มต้นจากคำถามของคุณ @Golf037 ดังภาพครับ

สุริโยไท
  •  ได้รับ private funding จาก “นายทุน” (ผมลองค้นข้อมูลต่อ นายทุน ที่คุณ @adamy กล่าวถึงคือพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ thaipoliticalprisoners.wordpress.com—new-royalism-protected-and-promoted)
  • หนังเรื่องนี้ Breakeven ช่วยคืนทุนให้นายทุน (คุณ adamy งดเว้นที่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในโรงฉายนานกว่าปกติเท่าไร แต่ก็โชคดี เพราะความที่มันอยู่ในโรงฉายนาน ผมเลยได้มีโอกาสได้ชมเช่นกัน)

นเรศวร

  • ได้ทุนจากรัฐบาลยุคทักษิณ เพื่อเป็น Honor แก่ นายทุนสุริโยไท
  • สร้างโดยใช้บทเรียนจากสุริโยไท ลดต้นทุนได้มาก ความคงทนของฉากอยู่ได้นาน ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับกองทัพเจ้าของสถานที่
  • หนังประสบความสำเร็จ (น่าจะหมายถึงด้านการเงิน)
  • รายได้ถวายให้กับ “นายทุน” 
  • เมื่อถวายรายได้ออกไปทั้งหมด ผู้สร้างจึงเป็นแค่ผู้สร้าง ไม่มีทุนไปต่อยอดในการสร้างภาคต่อไป คือภาค 3-4
  • ภาค 3-4 รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาสนับสนุนด้วยเหตุผลเดียวกับสองภาคแรก คือต้องการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้
ประเดนที่สงสัยนั้นอยู่ที่ นายทุน ที่คุณ @adamy หมายถึงนั้นคือใคร ระหว่างรัฐบาลไทยผู้ให้ทุน หรือนายทุนสุริโยไท เพราะถ้าเป็นอย่างหลัง ก็เท่ากับว่ารัฐบาลมอบเงินถวายสมเด็จพระบรมฯ ผ่านการแปรสภาพเป็นภาพยนตร์ก่อนเพื่อประโยชน์สองต่อ คือแทนที่จะถวายเงินตรงๆ ก็ลงทุนสร้างภาพยนตร์เพื่อเทิดพระเกียรติ แล้วนำรายได้ทูลเกล้่าถวาย แบบนี้ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ 😀